Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğinin  yapmış olduğu kararlı atılımlar ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına hem antrepo operasyonları hem de danışmanlık çözümleri sunar hale gelmiştir. "Denetim Güvendir" sloganımız ve güvenli hizmet vermeyi amaç edinen kurumumuz mükelleflerine daha iyi hizmet vermeyi asıl gaye haline getirmiş bulunmaktadır.

Hizmetler

Teknik altyapımızı günün koşullarına göre sürekli geliştirip, kendimizi güncelleyerek ve bu güncellemeleri siz değerli müşterilerimize aktararak daha kaliteli hizmet ve daha hızlı hizmet anlayışı ile yolumuza devam etmekteyiz....

OKSB Hizmetleri

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) Nedir? Türkiye’de yerleşik ve en az iki yıldır faaliyet gösteren gerçek ve tüzel şirketlerden, İthalat ve ihracat işlemlerinde güveni...
Detaylı Bilgi

Gümrük Kontrolü Altında Rejimi İşleme Tespit İşlemleri

Gümrük Kontrolü Altında Rejimi İşleme Tespit İşlemleriGK1, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini,GK2, gümrük kontrolü altında işleme r...
Detaylı Bilgi

Nihai Kullanım Hizmetleri

NK1 eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanımına tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar....
Detaylı Bilgi

Sonradan Kontrol Hizmetleri

SK1, ibraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan EUR 1/EUR MED Dolaşım Belgeleri ile EUR1/EUR MED Dolaşım Sertifikaları ve /veya Fatura beyanları /...
Detaylı Bilgi

Antrepo Tespit İşlemleri

AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini, AN3...
Detaylı Bilgi

Çok Zor Durum Tespit İşlemleri

ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunun 48 inci maddesi ve 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tah...
Detaylı Bilgi

Referanslarımız

Zirve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği müşteri beklentilerini, zaman, kaliteye uygunluk ve mevzuat şartları yönünden eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamaktır. Bu kalite sayesinde her geçen zamanda benzersiz referanslarımız oluşmaktadır. 

Tüm Referanslar

Zirve Güncel

Blog

Tüm Bloglar