Gümrük Kontrolü Altında Rejimi İşleme Tespit İşlemleri

GK1, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini,

GK2, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespitini kapsar ve GK2 tespit raporları nihai ürünün serbest dolaşıma girişinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanarak takip eden ayın 10’una kadar nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu Gümrük İdaresine ibraz edilmek zorundadır.