2024 Yılı Antrepo Harç Ücretleri

2024 YILI HARÇLARI

30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmî Gazete 2. Mükerrer Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 94) ile;

  • Genel Antrepo İşletmeciliği izin belgeleri “açma”: 482.418,90 TL
  • Genel Antrepo işletme (her yıl için): 160.788,40 TL
  • Özel Antrepo İşletmeciliği izin belgeleri “açma”: 241.192,30 TL
  • Özel Antrepo İşletme (her yıl için): 119.437,50 TL
  • Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği izin belgeleri “açma”: 482.418,90 TL
  • Geçici Depolama Yeri işletme (her yıl için): 160.788,40 TL
  • Eşya sahibine ait Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği izin belgeleri “açma”: 241.192,30 TL
  • Eşya sahibine ait Geçici Depolama Yeri işletme (her yıl için): 119.437,50 TL

Uygulanacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.